De marktmeesters

De jaarmarkt wordt georganiseerd onder de naam Kieledag. Vroeger droegen de kooplui allemaal een blauwe kiel en nu kunt u de marktmeesters daaraan herkennen.    

De marktmeesters :
 
Leo Wissink

Daan Spaansen

Eugene Hendriks