Inschrijven als kraamhouder

 
 
U kunt inschrijven voor een kraam of een grondplaats middels het inschrijfformulier.
Deze is te vinden in het hoofdmenu bij Inschrijfformulier.  

U kunt het ingevulde formulier mailen naar: jaarmarktnniedorp@gmail.com 
of per post versturen naar Anca Spaansen, Dorpsstraat 151, 1733 AH Nieuwe Niedorp.
 

Het kraamgeld van 27,50 euro per kraam/grondplaats dient uiterlijk op 15 mei binnen te zijn op
rekeningnummer  NL 61 RABO 0344908550 ten name van Jaarmarkt Niedorp.
Niet op tijd betaald = geen plaats !!
 
In de week voorafgaande aan de markt worden alle inschrijvers ingelicht over de toegekende standplaats.

De kraam mag worden ingericht vanaf 7.00 uur 's morgens.
Om uiterlijk 10.00 uur moeten alle voertuigen van de markt zijn verdwenen.

De markt duurt tot 15.00 uur. Vanaf 15.00 uur kunnen de voertuigen pas weer de markt op.

Terugbetaling van kraamgeld is niet mogelijk. 
Kraamhouders dienen WA verzekerd te zijn.

Ter plaatse dienen de aanwijzingen van de marktmeesters te worden opgevolgd.
Zie verder het inschrijfformulier voor alle bepalingen.